CRISTIADA

      „CRISTIADA”12 kroków do Wolności

 

Wspólnota „Cristiada” pracuje na programie „12 kroków do Wolności” opartym na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, zakorzenionym w Dobrej Nowinie zawartej w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła Katolickiego. Szczera chęć osobistego zdrowienia i przemiany życia na drodze duchowej z Chrystusem jest warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie.

Naszym głównym celem jest, z pomocą Jezusa Chrystusa, powstrzymanie procesu trwania w zniewoleniu, uzależnieniu, odrętwieniu, czy nieporadności życiowej oraz pomaganie, przez doświadczenie, innym potrzebującym w ich problemach, kłopotach   i trudnościach. Aby prowadzić normalne godziwe życie, poznajemy zasady programu „12 kroków do Wolności” i uczymy się je stosować w codziennym życiu.

 „…Większość z nas niechętnie przyznawała się do tego, że mamy problem. Nikt, bowiem nie lubi myśleć, że różni się od innych ludzi. Dlatego też, nie dziwi fakt, iż nasze zniewolenia charakteryzowały niezliczone, daremne próby udowodnienia, że możemy sami poradzić sobie w problemach. Myśl, że w jakiś sposób, pewnego dnia będziemy mogli kontrolować swoje życie jest obsesją każdego zniewolonego człowieka. Upieranie się przy tej iluzji jest wręcz zdumiewające. Wielu doprowadziło  to za bramy więzień, do obłędu, rozpadu więzi, upadku wartości lub śmierci. Nauczyliśmy się jednak przyznawać do tego, iż jesteśmy bezsilni. To jest pierwszy krok w naszym zdrowieniu. Utraciliśmy bowiem kontrolę nad naszym życiem.

Z pomocą Jezusa Chrystusa, poprzez program 12 kroków do Wolności,  doświadczysz w życiu wielu trwałych zmian. Chcemy wspólnie wyłamywać się z destrukcyjnych postaw i zachowań, aby wreszcie stać się wolnymi ludźmi i prowadzić godziwe życie.

Dlaczego…

… po prostu, nie zrezygnować ze złych przyzwyczajeń?

… pracować aż do upadku?

… nie móc powiedzieć nie? gdzie jedno nie przyniosłoby ulgę.

… nie móc się odizolować? zamiast ciągle uginać się pod presją otoczenia.

… nie móc przyjąć żadnej pomocy? chociaż wiadomo, ze samotnie nie można sobie poradzić, a pomimo to pozostawać samemu.

CRISTIADA” jest wspólnotą ludzi, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem w rozwiązywaniu osobistych i rodzinnych problemów, które powodują odczucie utraty kontroli nad własnym życiem lub trudności w jakimś jego aspekcie. Przekazujemy sobie, jak zdrowieć ze zniewoleń, uzależnień i złych przyzwyczajeń oraz jak wzrastać duchowo powierzając swoje życie Jedynemu i Prawdziwemu Bogu. 

 

                „CRISTIADA”12 Kroków do Wolności                                                 spotkania odbywają się 

     w salce pod kancelarią parafii NSPJ w Skierniewicach, (kościół na "Widoku"), ul. Wyszyńskiego 12;  chcesz się umówić - zadzwoń - 503706555 Robert

 

MODLITWA O POKÓJ DUCHA

Panie Boże, użycz mi pokoju ducha

abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić,

odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć

w świadomości upływającego czasu.

Pozwól mi rozkoszować się chwilą

w świadomości jej ograniczenia.   

Pozwól mi zaakceptować konieczność,

jako drogę do wewnętrznego pokoju.

Pozwól mi za przykładem Jezusa,

przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest

a nie, jakim ja chciałbym, aby był.

Pozwól mi Tobie zaufać,

Że wszystko poprowadzisz dobrze,

Jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.

Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu

I osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą w życiu wiecznym. Amen 

 

 

 

   

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl